Eskilheed

Skogsbruk

Vår målsättning med skogen är att den ska bidra med ekonomisk lönsamhet, där hänsyn för jakt och rekreation i naturen. Genom en aktiv skötsel av föryngringar och unga bestånd säkerställs långsiktighet, detta i kombination med att gynna den ekologiskt rika miljön på fastigheten i sin helhet, och värdefulla miljöer i synnerhet. Fastigheten består till största delen består av barrdominerad blandskog av tall och gran.

För att säkerställa ett hållbart och uthålligt skogsbruk är vår skog certifierad enligt PEFC och FSC®