Eskilheed

Hästverksamhet

På gården har vi just nu både äldre och yngre hästar i träning som jag jobbar med för att utbilda upp i klasserna. Jag har både egna hästar och tar även emot andras vid förfrågning. För mer info se under fliken Tjänster.

I vårt stall står glädjen till hästen i centrum och alla beslut tas utifrån ett helhetsperspektiv. Vi jobbar med att optimera både daglig skötsel, fodring, utevistelse, ridunderlag och träning. 

Min filosofi

Min drivkraft är att utifrån varje hästs potential ta den vidare i sin utbildning anpassat efter hästens förutsättningar. Jag brinner för att få varje häst, utifrån sin nivå att prestera på topp med grunden i träning, välbefinnande och glädje till det dagliga arbetet. 

Jag jobbar mycket med att bygga hästens självförtroende och få den att själv vilja prestera för sin ryttare utifrån glädje till både det dagliga arbetet träning och tävling. För mig står hästen i fokus och varje individ är unik, därav tror jag på individuella flexibla träningsupplägg anpassat för just den unika hästen. 

Träningen är väl planerad och allsidig innehållande såväl uteritter som kondition, muskeluppbyggnad och hoppning. Träningsmöjligheterna på gården ger bra förutsättningar för variation av underlag med alltifrån ridning i paddock, på gräs och grusvägar mm.