Eskilheed

Gården

På gården har vi två bostadshus och ett gästhus, ett stall samt paddock. Vi har även betesmark, åkermark och skog.  

Tillsammans är vi, Martin, Sandra och vår dotter Tilde, 7:de generationen som nu tagit över. Vi tycker det är roligt att förvalta denna vackert belägna gård och nu också driva en verksamhet som vi hoppas kunna utveckla vidare successivt.