Gården

På gården har vi två bostadshus och ett gästhus, ett stall samt paddock. Vi har även betesmark, åkermark och skog.  

Tillsammans är vi, Martin, Sandra och vår dotter Tilde, 7:de generationen som nu tagit över. Vi tycker det är roligt att förvalta denna vackert belägna gård och nu också driva en verksamhet som vi hoppas kunna utveckla vidare successivt.